VADO » Kontakt

Kontakt

VADO Sp. z o.o.
ul. Wigilijna 4/51
20-501 Lublin

Telefon: +48 81 440 41 40
Faks: +48 81 440 35 53
E-mail: biuro@vado.pl

VADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Wigilijna 4/51, 20-501 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323687, NIP 946-25-73-226, REGON 060446730, wysokość kapitału zakładowego: 150 000 złotych wniesiony w całości gotówką.