VADO » Aplikacje raportujące

Aplikacje raportujące

Aplikacje raportujące iSEP Raport

Oprogramowanie iSEP Raport to nowoczesne, autorskie rozwiązanie polegające na generowaniu danych z systemów rozproszonych i udostępnianiu klientom w postaci gotowych raportów za pomocą  www, e-mail, SMS. Odbiorcami usługi są firmy, które posiadają strukturę rozproszoną (posiadają więcej niż kilka oddziałów) oraz generują duże zasoby danych. Raporty generowane są w trybie  online, dzięki czemu czas generowania najbardziej złożonych raportów zostaje ograniczony do minimum przy zachowaniu rzetelności danych. Świadczymy usługi wirtualizacji aplikacji iSEP oraz FLOW.

Firma oferuje usługę wirtualizacji i-SEP. Jest to usługa uruchomienia na serwerach fizycznych VADO wielu niezależnych, odizolowanych od siebie maszyn wirtualnych i aplikacji. Klient otrzymuje elastyczne rozwiązanie pozwalające na rozbudowę w miarę potrzeb, które może wykorzystywać do dowolnych celów, instalując niezbędne oprogramowania i aplikację. Zalety takiego rozwiązania to: redukcja kosztów infrastruktury, odseparowanie usług pracujących na innych serwerach wirtualnych, zwiększone bezpieczeństwo, wygodne rozwijanie oprogramowania, zwiększona skalowalność, elastyczne kopie zapasowe, możliwość zainstalowania różnych systemów operacyjnych.

FLOW Analytics – Raportowanie typu Business Intelligence w oparciu o Microsoft SharePoint

Business Intelligence jest to przekształcanie danych w informacje mające na celu optymalizację procesów biznesowych. Rozwiązania BI pozwalają na wydobycie w dowolnej chwili niezbędnych informacji dla Kadry Menadżerskiej na różnych poziomach szczegółowości danych.

FLOW Analytics pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji do podejmowania decyzji wpływających na rentowność działalności, umożliwia analizę odchyleń od planowanych wartości. Dashboardy opracowane z myślą o udostępnianiu danych Kadrze Menadżerskiej pokazują najważniejsze wskaźniki dotyczące rentowności firmy. Firma VADO świadczy również usługę wirtualizacji FLOW Analytics.